Оновлено
2019-03-01
11:05

Кафедра історії України


2019-03-01 11:05:31
Питання історії України т.18  
>>>
2017-12-01 16:10:53
Нещодавно у видавництві Технодрук побачила світ збірка нарисів професора Ботушанського В.М."Нариси з історії освіти на Буковині (XIX-поч.XX ст.)"  

У збірці нарисів йдеться про окремі події, явища, факти, процеси з історії становлення і розвиткународного шкільництва, середньої класичної і фахової, а також вищої освіти на Буковині австрійського періоду та часів незалежності України 

>>>
2017-11-28 16:41:07
5 грудня 2017 року (о 14.30) у 18-й аудиторії (конференцзал) ФІПМВ відбудеться презентація збірника джерел "Повстання Війська Запорозького 1630 року. Документи і матеріали"  


 

 5 грудня 2017 року (о 14.30) у 18-й аудиторії (конференцзал) ФІПМВ відбудеться презентація збірника джерел "Повстання Війська Запорозького 1630 року. Документи і матеріали" під редакцією к.і.н., асистента кафедри історії України Ковальця Тараса Романовича.

 

Запрошуються всі охочі! У нас будуть чай і тістечка :Р

 

 

>>>
2017-11-09 16:04:20
 

Фотозвіт про XI Буковинську міжнародну історико-краєзнавчу конференцію, яка була присвячена 100-річчю Української національної революції

>>>
2017-10-02 18:22:39
4 жовтня (середа) 2017 року на факультеті історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ о 11.30 у 14 корпусі ЧНУ ауд.33 (вул..Кафедральна,2) на зустріч з нідерландським громадським діячем, письменником К. Роосом, який прочитає лекцію на тему «Голокост  

>>>
2017-09-06 16:05:08
Програма вступних іспитів в аспірантуру з історії України 

Програма вступних іспитів в аспірантуру з історії України

>>>
2017-04-26 16:19:27
 

ХІ Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція присвячена 100-річчю Української національної революції

>>>
2017-03-16 17:06:40
 

Сьогодні, 16 березня 2017 року на факультеті історії, політології та міжнародних відносин з ініціативи кафедри історії України відбулась наукова конференція, присвячена 100-річчю створення Центральної Ради.  

>>>
2016-12-23 14:46:12
Побачив світ 18 том збірника наукових праць кафедри історії України ЧНУ 
У грудні 2016 року вийшов 18 том збірника наукових праць кафедри історії України "Питання історії України". Збірник присвячується 80-річчю пофесора кафедри історії України Ботушанського Василя Мефодійовича. Вміщено відомості з його біографії. Друкуються також статті, повідомлення, рецензії, документи з різних періодів української історії чернівецьких та іногородніх авторів >>>
2015-03-31 14:53:00
 

24 березня 2015 року на кафедрі історії України ЧНУ відбувся захист педагогічної практики студентів 4 курсу (26 студентів).

>>>
2015-03-17 16:40:18
 
>>>
2015-03-17 16:37:41
Інформаційний лист для бажаючих подати матеріали до кафедрального збірника "Питання історії України" Т.18 

Інформаційний лист 

 

Міністерство освіти і науки України

 

Чернівецький  національний університет імені  Юрія Федьковича

 

Кафедра історії України

 

Кафедральний  збірник

 

„Питання  Історії України”. Т.18

 

Напрями:

Історія України

Історія Буковини та Північної Бессарабії (Хотинщини)

Історіографія, джерелознавство, археологія, етнологія, історичне краєзнавство, допоміжні історичні дисципліни

Праці молодих науковців

Рецензії

Документи

 

     До 15 вересня 2015 року подати матеріали та відомості про автора.

 

Під час оформлення статті дотримуватись вимог: формат А4; шрифт – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5, обсяг 12 стор. Поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см , верхнє – 2,5 см , нижнє – 1,5 см. Примітки (зноски) прикінцеві, наскрізні. Лапки такого формату «…», тере (–) і дефіс (-) відповідно до українського правопису. На початку статті подається УДК, анотація і ключові слова українською мовою, англійською та російською мовами (прізвище, ім’я автора, місто, назва статті і анотація).

 

Чернівецький  національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра історії України, вул. Коцюбинського, 2. Чернівці. 58012.

 

     Тел. роб: (0372) 52-33-63; моб. 066-50-63-228; e-mail: lildrobinaY(3@ПћтFgmail.com

 

     Оргкомітет


Зразок

 

УДК: 94 (477.85) «1918/1940»                              Олександр Руснак (Чернівці)

СТАНОВИЩЕ НАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ

І ХОТИНЩИНИ У 1918-1940 рр.

У статті характеризується становище населення Північної Буковини і Хотинщини в період входження краю до складу королівської Румунії. Автор досліджує різні аспекти румунізаторської політики Бухареста.

Ключові слова: Північна Буковина, Хотинщина, населення, румунізація, колонізація, селяни, робітники, службовці, податки.

 

Александр Руснак (Черновцы)

Положение населения Северной Буковины и Хотинщины в 1918-1940 гг.

В статье характеризуется положение населения Северной Буковины и Хотинщины в период вхождения края в состав королевской Румынии. Автор исследует разные аспекты румунизаторской политики Бухареста.

Ключевые слова: Северная Буковина, Хотинщина, население, румунизация, колонизация, крестьяне, рабочие, служащие, налоги.

 

Oleksandr Rusnak (Chernivtsi)

The State of Population of Northern Bukovyna and Hotyn Region in 1918-1940

The article highlights the state of population of Northern Bukovyna and Hotyn region in the period of entry to the amalgamation with regal Romania. The author investigates different aspects of romanization policy of Bucharest and financial conditions of main categories of regions inhabitants.

Key words: Northern Bukovyna, Hotyn region, population, romanization, colonization, peasants, workers, employees, taxes.

 

Текст статті і зразок зноски[1]

 [1] Ярославський О. Як перепроваджено в нас аґрарну реформу // Час. – 1929. – 7 лютого. – С. 3.

   ДАЧО, ф. 37, оп. 1, спр. 41, арк. 1.

>>>
2015-03-17 16:25:32
Інформаційний лист  

Інформаційний лист 

 

>>>
2012-02-02 14:46:02
222 

22222

>>>
2012-02-02 14:45:17
Проба 

Проба

>>>
2012-01-31 15:19:58
11111 

еншыекшщвнеьлве68лвеь6976

>>>
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterY(3@ПћтFchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.