Оновлено
2020-05-21
13:08

Навчальні дисципліни

Освітньо-професійні програми

Перший освітній рівень

 

Другий (магістерський) рівень

Третій (освітньо-науковий) рівень - доктор філософії (PhD)

 1. Вступ до спеціальності
 2. Давня та нова історія України
 3. Давня та нова історія України (нова історія)
 4. Новітня історія України
 5. Джерелознавство
 6. Архівознавство та бібліографія
 7. Історичне краєзнавство
 8. Етнодемографічні процеси в Україні в другій половині ХVІІ – ХХ ст.
 9. Провідні тенденції в сучасній українській історіографії
 10. Українізація 1920-30-х років: передумови, здобутки, уроки.
 11. Соціальні конфлікти в Україні: історія і сучасність
 12. Історія суспільно-політичної думки в Україні.
 13. Русь і Візантія в політичних, економічних та культурних взаєминах (ІХ – ХIV ст.)
 14. Історичне минуле Буковини (з найдавніших часів до 1940 р.)
 15. Українська державність: історія та сучасність.
 16. Історія української культури
 17. Історичні портрети політичних діячів України (ХІХ-ХХ ст.)
 18. Історія православної церкви в Україні
 19. Історія української дипломатії
 20. Історія української еміграції
 21. Актуальні питання розвитку України в умовах незалежності
 22. Українське суспільство в епоху козацьких війн кінця ХVІ − першої половини ХVІІ ст.
 23. Національно-визвольна боротьба українського народу проти шляхетської Польщі в середині ХVІІ століття.
 24. Національно культурне і громадське життя українців західноукраїнських земель у 20-30-х рр. ХХ ст.
 25. Галицько-Волинська Русь (кінець ХІ – ХІV ст.): соціально-економічні та політичні аспекти розвитку
 26. Козацтво та його роль в історії українського народу
 27. Українська Центральна Рада
 28. Україна в Другій світовій війні (1939-1945 рр.)
 29. Етнічна консолідація та національно-релігійний рух українського народу в ХV – першій половині ХVІІ ст.
 30. Західноукраїнські землі в період національно-визвольної революції (1914-1921 рр.)
 31. Історія України ( для неспеціальних факультетів)
 32. Україна в умовах "хрущовської відлиги".

Курси, які читаються викладачами кафедри історії України на факульеті історії, політології та міжнародних відносин:

1 курс
Давня історія України - Яценюк Т.С.
Вступ до спеціальності - Ботушанський В.М.
Історія української культури  - Герегова С.В.
Політична історія України ХХ ст. (політ.) - Брицький П.П.

2 курс
Нова історія України  - Скорейко Г.М.
Джерелознавство - Скорейко Г.М.
Історія суспільно-політичної думки в Україні (іст.) - Добржанський С.О.
Історія української дипломатії (країн.) - Добржанський О.В.
Історія політичної думки в Україні (політ.)  - Добржанський С.О.

3 курс
Новітня історія України - Ботушанський В.М.
Історія української освіти  - Герегова С.В.
Архівознавство і бібліографія - Гуйванюк М.Р.
Історія українського війська - Федорук А.В.
КСВС
Історичне минуле Північної Буковини (з найдавніших часів до 1940 р.) - Ботушанський О.В.
Суспільно-політичні відносини в Галицько-Волинському князівстві - Балух О.В.
Русь і Візантія: економічні, політичні й культурні стосунки (ІХ – початок ХІІІ ст.) - Филипчук О.М.
Новітні технології у викладанні історії України - Яценюк Г.М.
Історія православної церкви - Демочко В.К.
Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. - Яценюк Ф.С.

4 курс
Історія української дипломатії (іст.) - Гуйванюк М.Р.
Історіографія - Федорук А.В.
Історичне краєзнавство  - Ботушанський В.М.
КСВС
Історія української еміграції - Демочко В.К.
Руїна України: політичний розвиток Гетьманщини у другій половині ХVІІ ст. - Яценюк Ф.С.
Культурно-мистецьке життя української діаспори - Герегова С.В.
Суспільно-політичне життя на Буковині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. - Добржанський С.О.
Національно-культурне і громадське життя західноукраїнських земель у 20-30-х роках ХХ ст. - Дутчак П.В.
Голод в УРСР - Брицький П.П.

5 курс (магістри)
Основи організації наукових досліджень - Гуйванюк М.Р.
Соціальні конфлікти в Україні: історія і сучасність - Скорейко Г.М.
Українська історіографія на зламі ХХ – ХХІ століття - Федорук А.В.

5 курс (спеціалісти)
Українізація 1920-1930 рр. в Україні - Яценюк Г.М.
Провідні тенденції сучасної української історіографії - Филипчук О.М.
Етнодемографічні процеси в Україні ХІХ – ХХІ ст. - Скорейко Г.М.

КСВС
Українські землі в роки Першої світової війни - Руснак О.В.
Українська Центральна Рада - Яценюк Г.М.
„Хрущовська відлига” в Україні: перебіг і наслідки - Суровцев О.А.
Соціально-економічний і політичний розвиток України в умовах незалежності - Ботушанський В.М.

Список дисциплін
НазваШифр дисципліни
Історія суспільно-політичної думки в Україні-
Історична метрологія-
Міське управління в України ІІ ХІХ – на поч. ХХ ст.ДСВС
Соціально-політична історія Київської Русі ІХ – ХІІІ століттяКСВС
Актуальні питання історії і культури Україницикл загальної (професійної) підготовки
Вступ до спеціальностіцикл загальної (професійної) підготовки
Історія українського військацикл загальної (професійної) підготовки
Історія України в ранній новий час: середина XVII - XVIII століттяцикл загальної (професійної) підготовки
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЎ$bЄ-@#y:chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.