Оновлено
2023-05-23
12:28

Кандидатські дисертації

1995 р.

Сайко М.М. Приєднання Буковини до Австрії і його вплив на соціально-економічний та політичний устрій краю (70-90-ті роки ХVІІІ – початок ХІХ ст.). Спеціальність: 07.00.01 – Історія України. – 1995. Науковий керівник д.і.н., проф. Ботушанський В.М.

 

1996 р.

Піддубний Ігор Андрійович. Суспільно-політичне та культурне життя українців Буковини міжвоєнного періоду (1918-1940 рр.). Спеціальність: 07.00.01 – Історія України. – 1996. Науковий керівник д.і.н., проф. Ботушанський В.М.

Чеховський Ігор Григорович. Мікротопонімія Чернівецької області в історичному аспекті (утворення на базі народної географічної термінології). Спеціальність: 07.00.01 – Історія України. Науковий керівник д.і.н., проф. Добржанський О.В.

 

1998 р.

Скорейко Ганна Михайлівна. Населення Буковини за австрійськими урядовими переписами другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: історико-демографічний аспект. Спеціальність: 07.00.01 – Історія України. – 1998. Науковий керівник д.і.н., проф. Ботушанський В.М.

Шостак Віктор Михайлович. Найдавніші вірування на території України в їх історичному розвитку від епохи палеоліту до Х ст. н.е. (етико-світоглядний аспект). Спеціальність: 07.00.01 – Історія України. Науковий керівник д.і.н., проф. Добржанський О.В.

 

2000

Федорук Андрій Васильович. Наймане козацьке військо (ХVІІ – середина ХVІІ ст.): ідеологія, організація та „військове мистецтво. Спеціальність: 07.00.01 – Історія України. Науковий керівник д.і.н., проф. Ботушанський В.М.

 

2001

Ботушанський Олег Васильович. Сільська кооперація на Буковині (80-ті роки ХІХ – початок ХХ ст.). Спеціальність:07.00.01 – Історія України. Науковий керівник д.і.н., проф. Добржанський О.В.

Гнатчук Оксана Степанівна. Українські жіночі організації на Буковині (80-ті роки ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.)”. Спеціальність: 07.00.01 – Історія України. Науковий керівник д.і.н., проф. Брицький П.П.

 

2002

Гуйванюк Микола Романович. Січовий рух Галичини і Буковини на початку ХХ ст. Спеціальність: 07.00.01 – Історія України. Науковий керівник д.і.н., проф. Добржанський О.В.

Городницька Л.В. Суд і судочинство на Буковини (остання чверть ХVІІІ – початок ХХ ст.). Спеціальність: 07.00.01 – Історія України. – 2002. Науковий керівник д.і.н., проф. Ботушанський В.М.

Маркова Світлана Василівна. Голодомор 1932-1933 рр. на Поділлі. Спеціальність: 07.00.01 – Історія України. Науковий керівник д.і.н., проф. Добржанський О.В.

 

2003

Шологон Лілія Іванівна. Українські педагогічні товариства Галичини та Буковини 80-х рр. XIX − початку XX ст. Спеціальність:07.00.01 – Історія України. Науковий керівник д.і.н., проф. Добржанський О.В.

Грицан Анатолій Васильович. Діяльність товариства “Просвіта” на Прикарпатті в 1920-1939 рр. Спеціальність: 07.00.01 – Історія України. Науковий керівник д.і.н., проф. Добржанський О.В.

Дутчак Інна Григорівна. Український молодіжний рух на Буковині (60-ті рр. XIX − початок XX ст.)”. Спеціальність: 07.00.01 – Історія України. Науковий керівник д.і.н., проф. Добржанський О.В.

Кіцак Володимир Миронович. Депортація українців з Польщі в УРСР у 1944-1946 рр. та їх соціально-економічна адаптація. Спеціальність:07.00.01 – Історія України. Науковий керівник д.і.н., проф. Добржанський О.В.

 

2004

Мусієнко Ірина. Політичні репресії комуністичного режиму на Північній Буковині і Хотинщині у 40-х – на початку 50-х років ХХ століття. Спеціальність: 07.00.01 – Історія України. Науковий керівник д.і.н., проф. Брицький П.П.

Фостій Іван Петрович. Північна Буковина і Хотинщина в роки Другої світової війни. Спеціальність: 07.00.01 – Історія України. Науковий керівник д.і.н., проф. Ботушанський В.М.

 

2005

Яценюк Галина Миколаївна. Українська політична еміграція і Гетьманщина в 1710-1742 рр.: політико-дипломатичний аспект. Спеціальність: 07.00.01 – історія України. Науковий керівник д.і.н., проф. Ботушанський В.М.

Зибачинський Ігор Володимирович. Соціально-економічний, суспільний та культурний розвиток Північної Бессарабії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Спеціальність: 07.00.01 – історія України. Науковий керівник д.і.н., проф. Добржанський О.В.

 

2006 р.

Суровцев Олег Андрійович. Голокост у Північній Буковині та Хотинщині в роки Другої світової війни. Спеціальність: 07.00.01 – історія України. Науковий керівник д.і.н., проф. Марусик Т.В.

 

2007

Мельничук Галина Леонідівна. „Становлення та еволюція зовнішньої політики Республіки Молдова (1991-2005 рр.)”. Спеціальність: 07.00.02 – всесвітня історія. Науковий керівник к.і.н., доц. Стрельчук Н.В.

 

2008

Чайка Галина Василівна. Еміграція з Буковини (60-ті рр. ХІХ – початок ХХ ст.)”. Спеціальність: 07.00.01 – історія України. Науковий керівник д.і.н., проф. Добржанський О.В.

Добржанський Сергій Олександрович. „Руська бесіда” на Буковині: організація, ідейні засади, культурно-просвітня діяльність (1869-1940 рр.)”. Спеціальність: 07.00.01 – історія України. Науковий керівник д.і.н., проф. Ботушанський В.М.

 

2009

Богачик Тамара Степанівна. Північна Бессарабія дореформеного періоду (1812-1868 рр.): соціально-економічний, суспільний та освітній розвиток. Спеціальність: 07.00.01 – Історія України. Науковий керівник д.і.н., проф. Добржанський О.В.

 

2010

Підлубний В.М. „Політична і бойова діяльність ОУН – УПА Буковини в 1940 – 1952 рр.” Науковий керівник – д.і.н., проф. Ботушанський В.М.

Балух О.В. „Соціально-економічний розвиток Північної Буковини і Хотинщини в 1918-1940 рр.”. Науковий керівник – д.і.н., проф. Ботушанський В.М.

Руснак О.В. „Русько-варязький військовий корпус у Візантії в Х – ХІ ст.” Науковий керівник – д.і.н., проф. Добржанський О.В.

Филипчук О.М. „Русько-варязький військовий корпус у Візантії в Х – ХІ ст.” Науковий керівник – д.і.н., проф. Добржанський О.В.

Сандуляк І.Г. „Розвиток туризму на Буковині у другій половині ХІХ – 80-ті рр. ХХ ст. (історико-краєзнавчий аспект)”Науковий керівник – д.і.н., проф. Ботушанський В.М.

 

2011

Яремко Оксана Георгіївна. Діяльність політичних партій на Буковині (кінець ХІХ ст. – 1940 р.). Спеціальність: 07.00.01 – Історія України. Науковий керівник – д.і.н., проф. Ботушанський В.М.

Дробіна Л.М. „Соціальна політика радянської влади в період її становлення в західних областях України (1939-1941, 1944-1953 рр.)”. Науковий керівник – д.і.н., проф. Ботушанський В.М.

Троханяк Олександра Степанівна. Бережанщина в роки Першої світової війни та Української революції (1914-1921 рр.)”. Спеціальність: 07.00.01 – Історія України. Науковий керівник – д.і.н., проф. Добржанський О.В. 

 

2012

Кузь А.І „Генуезька Газарія у другій половині XIII – XV ст.: військовий аспект розвитку”. Науковий керівник – д.і.н., проф. Добржанський О.В.

Проскурняк В.П. „Громадсько-культурна та науково-педагогічна діяльність Осипа Степановича Маковея”. Науковий керівник – д.і.н., проф. Добржанський О.В. 

 

2013

Семенів О.Є. „Визволення Тернопільщини від німецької окупації у 1944 році (військово-історичний аспект)”. Науковий керівник – д.і.н., проф. Добржанський О.В.

Левкун Я.І. „ Наукова і громадська діяльність Івана Борковського”. Науковий керівник – д.і.н., проф. Марусик Т.В.

 

2014

Ковалець Т.Р. «Військове мистецтво запорозького війська у повстаннях 20-30-х рр. XVII ст. в Україні». Науковий керівник – д.і.н., проф. Добржанський О.В.

 

2015

Марченко Світлана Давидівна «Аграрні перетворення в Україні на зламі історичних епох (80-і роки ХХ ст. – поч. ХХІ ст.)» (4 червня 2015 р.). Науковий керівник – д.і.н., проф. Ботушанський В.М.

Яворська Ірина Тодорівна «Еміграція євреїв Буковини 1944–1991 рр.» (4 червня 2015 р.). Науковий керівник – д.і.н., проф. Ботушанський В.М.

 

2016

Валявська Катерина Володимирівна «Світське життя на Буковині: соціальний та культурний простір (1848-1914)» (21 вересня 2016 р.). Науковий керівник – д.і.н., проф. Ботушанський В.М.

Прокоп Тарас Ігорович «Петро Рум’янцев-Задунайський та ліквідація української автономії у другій половині XVIII ст.» (21 вересня 2016 р.). Науковий керівник – д.і.н., проф. Добржанський О.В.

Левіна Юлія Сергіївна «Інформаційно-пропагандистська політика радянської влади у західних областях УРСР у 1939-1953 роках» (1 жовтня 2016 р.). Науковий керівник – д.і.н., проф. Добржанський О.В.

 

2017

Обершт Ольга Миколаївна «Російський націоналістичний рух на Наддніпрянській Україні на початку ХХ століття: ідеологія та практика» (21 квітня 2017 р.). Науковий керівник – д.і.н., проф. Добржанський О.В.

 

2018

Христан. Назарій Михайлович «Король Данило Романович в українській культурній пам’яті другої половини ХІХ – початку ХХІ ст.». Науковий керівник – д.і.н., проф. Добржанський О.В.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster‘ЛєV±@goZІ¶Сchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.